Vertrouwenspersonen

De Protestantse Kerk in Nederland wil een veilige kerk zijn, en een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven. Dit betekent een gemeenschap zonder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, discriminatie of dreiging. Dat is de reden dat men adviseert om een vertrouwenspersoon/personen aan te stellen (met voorkeur zowel een mannelijk als vrouwelijk persoon). Dit is door de al bestaande onderlinge contacten met “de Voorhof” uit Woudenberg en “De Achthoek” uit Scherpenzeel tot stand gekomen.

U kunt bij een vertrouwenspersoon terecht wanneer er zich gebeurtenissen voordoen zoals hierboven vermeld. Men zal u dan bijstaan en ondersteunen waar nodig, zoals bijvoorbeeld het voeren van gesprekken, en het eventueel doorverwijzen naar een professional. De vertrouwenspersonen gebruiken een gestandaardiseerde handreiking (protocol) - deze is opgesteld door de PKN - bij een melding.
Een vertrouwenspersoon is dus het eerste aanspreekpunt waar u uw verhaal kwijt kunt, uw ongerustheid kunt uitspreken of wanneer u iets zou willen melden waarover u twijfels heeft. U heeft altijd de vrije keus bij welke vertrouwenspersoon u dit doet, ongeacht de gemeente waartoe u behoort.

Van belang is te weten dat een vertrouwenspersoon niet aan waarheidsvinding doet c.q. zelf op onderzoek uitgaat, en niet de professional is die de betrokken persoon bijstaat als therapeut, advocaat, mediator, enzovoort. Daarnaast zal een vertrouwenspersoon nimmer rapporteren aan een derde zonder toestemming van de vertrouweling.

Tot slot voor de duidelijkheid: een vertrouwenspersoon is geen onderdeel van taakdragers of kerkbestuur van de gemeente en doen deze functie in opdracht van, maar niet namens de kerkenraad, zodat men onafhankelijk kan handelen wanneer dit nodig mocht zijn. Een vertrouwenspersoon heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht, en er is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanwezig.

Voor het melden van 'andere' maar tevens soms niet minder onbelangrijke kerkelijke zaken/conflicten is het dus niet de bedoeling dat u een vertrouwenspersoon inschakelt.

Lidy de Graaf-Jansen
E-mail: vertrouwenspersoon [apenstaartje] de8hoek.nl

Job van der Mijl
E-mail: vertrouwenspersoon [apenstaartje] pkndevoorhof.nl

Lidy de GraafJob van der Mijl