Communicatie

Websites | De Schakel | Zondagsbrief

Website

  • www.pkndevoorhof.nl
    Contactpersonen:
    André Nederlof, webmaster [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
    Ook bestaat er een webredactie die zich bezighoudt met de inhoud van de website. Deze webredactie bestaat momenteel uit Lia Stegehuis-Meijer en Johan de Kruijf en is te bereiken via webredactie [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.

De Schakel

Dit informatieblad wil een schakel zijn tussen de gemeenteleden en hun Kerkgemeenschap. Er wordt informatie in gegeven over onder meer: kerkdiensten, het pastorale en diaconale werk, over ZWO, jeugdwerk en zaken van financiële aard. Er is ook ruimte voor achtergrondinformatie en voor stof om eens rustig over na te denken.
De Schakel verschijnt 11 keer per jaar. De juli- en augustusuitgaven worden gecombineerd. Kopij kunt u inleveren op: Tulpensingel 19 of via e-mail: schakel [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.
De redactie bestaat uit:

Functie Naam Adres Tel.nr.
Eindredacteur    schakel [apenstaartje] pkndevoorhof.nl   (033) 285 8180
Redactielid Hannie van de Veen    
Redactielid Jolanda de Kruijf    
Redactielid Ilse Robertsen    
Coördinator bezorging   Jan de Pagter De Weteringsehof 12 (033) 286 2671

 

Schema voor de Schakel 2023
editie kopij binnen verschijning
februari 11-01-2023 26-01-2023
maart 08-02-2023 23-02-2023
april 15-03-2023 30-03-2023
mei 12-04-2023 27-04-2023
juni 17-05-2023 01-06-2023
juli/augustus 14-06-2023 29-06-2023
september 16-08-2023 31-08-2023
oktober 13-09-2023 28-09-2023
november 11-10-2023 26-10-2023
december 15-11-2023 30-11-2023
Kerst/jan 2024 06-12-2023 21-10-2023
januari + kerstnummer 07-12-2022 22-12-2022

Zondagsbrief

Voorafgaand aan iedere zondagse kerkdienst wordt een Zondagsbrief uitgereikt. Daarin staan de voor die dag en de daarop volgende week relevante mededelingen zoals: bijzonderheden over de kerkdiensten, bezorgadressen voor de bloemen, collectedoelen, lief en leed van gemeenteleden als daar aanleiding toe is, de weekagenda enz. Contactpersonen: Marijke en Ab van den Pol, 't Schilt 26, (033) 286 3225, zondagsbrief [apenstaartje] pkndevoorhof.nl