College van Kerkrentmeesters (CvK)

Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Verantwoordelijkheden van CVK | Samenstelling CVK


Jaarrekening 2023


Klik op bovenstaande afbeelding om de Jaarrekening 2023 te downloaden als PDF.
 


Begroting 2022

Door de kerkenraad is de begroting voor 2022 vastgesteld.
Download de begroting 2022 (PDF)


Overeenkomst Periodieke Schenking

Degenen die gebruik willen maken van het fiscale voordeel van een Overeenkomst Periodieke Schenking kunnen het benodigde formulier hier downloaden.
Meer info via de belastingdienst: periodieke en gewone giften.

Invul - en behandelingsinstructie voor het formulier 'Overeenkomst Periodieke Schenking':

 • de schenkingsovereenkomst wordt in tweevoud ingevuld, één exemplaar voor de schenker en één exemplaar voor de ontvanger;
 • vraag 1 tot en met 3 in het schenkingsformulier invullen door de schenker;
 • vraag 4 wordt ingevuld door het CvK (College van Kerkrentmeesters);
 • vraag 5, ondertekening door de schenker;
 • vraag 6 mede ondertekening van de schenkingsovereenkomst door de eventuele partner;
 • vraag 7, ondertekening door het CvK.

Na het invullen van de gegevens bij punt 1 t/m 3 en de ondertekening bij punt 5, de beide formulieren inleveren bij Dirk Jan de Kruijf (Kerkbalans) of bij één van de overige leden van het CvK.
Nadat door het CvK de gegevens van de schenkingsovereenkomst zijn ingevuld, wordt het exemplaar voor de schenker terug gezonden. Dit exemplaar dient te schenker te bewaren bij de gegevens voor de Belastingdienst.


Verantwoordelijkheden van CVK

Het College zorgt voor het beheer van alle materiële zaken van niet-diaconale aard.

Onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters vallen de volgende commissies:

 • de Kringloopwinkel;
 • Oud Papier(OPA);
 • Verjaardagsfonds;
 • de Ledenadministratie.

De inkomsten van het College van Kerkrentmeesters worden in hoofdzaak verkregen door:

 • De vrijwillige bijdragen
  Bij de actie ‘kerkbalans’ in de maand januari wordt de gemeenteleden gevraagd op te geven wat men denkt te kunnen bijdragen in het dan begonnen jaar. Hierbij wordt o.a. vermeld welke richtlijn men zou kunnen hanteren voor de bijdrage. Vrijwillige bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL14RABO 0373 728 387  t.n.v. ‘PG De Voorhof Vrijwillige bijdrage’ te Woudenberg.
 • Collecten in de kerkdiensten
  Men kan naar keuze bijdragen met geld of collectebonnen. Er zijn collectebonnen van €0,50, €1,00, €2,00 en € 5,00 in vellen van 20 stuks. Deze zijn te verkrijgen door overmaking van het bedrag voor het gewenste aantal kaarten op rekeningnummer NL89RABO 0373 728 395  t.n.v. ‘PG De Voorhof Collectebonnnen’ te Woudenberg.
  Een blad met 20 bonnen van €0,50 kost €10,00.
  Een blad met 20 bonnen van €1,00 kost €20,00.
  Een blad met 20 bonnen van €2,00 kost €40,00.
  Een blad met 20 bonnen van €5,00 kost €100,00.
 • Giften en legaten
  Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer: NL36RABO 0373 728 379 tnv: Prot.Gemeente De Voorhof Woudenberg.
 • Acties
  Een groot aantal vrijwilligers zorgt voor een aanzienlijk bedrag aan inkomsten via de oud-papier actie (OPA), het verjaardagfonds, de kringloopwinkel en de jaarlijkse verkoopdag.

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

leden portefeuille commissies e-mailadres
Evert van Asselt
Voorzitter
2021
Algemene zaken
P&O
afgevaardigde MR en KR
redactie Schakel
contacten met de vrijwilligers
Via MR voorzitter.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
  Elly Kramer
2021
Middelenbeheer
Jaarrekening & begroting
Salarissen en traktementen
Prijzen verhuur en buffet
  penningmeester.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
  Kees Haalboom
2022
Techniek / Secretariaat   techniek.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
secretariaat.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl

 
Roel van Woudenberg
Administrateur
2013
Facturering
Financiële administratie
  administratie.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
  Vincent Streef
Bijdrage-administratie
2018
Procuratiehouder   bijdrageadmin.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
Dirk-Jan de Kruijf
2014
Kerkbalans   kerkbalans.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
  Jozef Jan Vonhof
Systeembeheer
2023
Digitale werkplek & automatisering
Beeld & geluid
  systeembeheer.cvk [apenstaartje] pkndevoorhof.nl