Liturgische bloemschikkingen 2017-2018

Klik op de foto's voor een vergroting.

Liturgische schikking Gedachtenisdienst (25 november 2018)

Geboren ben je,
gedoopt
in de naam
van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.

Je bent kind geweest,
eindeloos gespeeld,
zorgeloos.

Je bent volwassen geworden,
hebt lief gehad,
bent bemind.
Vreugde en verdriet
heb je gekend.

Je ben steeds
ouder en wijzer geworden.
Tenslotte
gestorven
en begraven.

Maar in leven sterven
altijd
verbonden gebleven
met het Licht
van de Eeuwige.


 

Liturgische schikking Dankstond (7 november 2018)

Lied 718: 1 en 2

God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, -
dank voor ’t daaglijks brood.

Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

 

Liturgische schikking Trinitatis (27 mei 2018)

'Begrijp je het..??'

God spreekt tot mensen
door vuur, een zachte bries,
Zijn Woord
Luister.., is dit voor jou, voor mij?
Maak ons ontvankelijk
voor Uw stem
Leer ons  Uw Woord verstaan,
begrijpen, door Uw Geest

Lezing: Exodus 3:1-6; Johannes 3: 1-16
De liturgische kleur is wit.
Thema: ‘Begrijp je het..??’

De schikking staat in een (brood) schaal (klei/aardewerk) symbool voor de schepper en het geschapene. Braamtakken en eucalyptus vormen door elkaar de doornenstruik, met daarin bloemen die het vuur/vlammen uitbeelden. Aangevuld met gevilte vlammen.
In het midden van de schikking een tak van de eik. Het hebreeuwse woord voor eik is El, wat God betekent.
Mozes deed zijn sandalen uit omdat hij op heilige grond stond.

Liturgische schikking Pinksteren (20 mei 2018)

De Geest van God spreekt alle talen

Open je hart
maak ruimte
voor Gods Geest
Open je hart
ontvankelijk voor
Zijn inzicht en kracht
Gods belofte,
in Jezus gegeven,
aan alle volken

Wat gebroken bakstenen verwijzen naar de toren van Babel, mensenwerk. (Één taal, één volk) God heeft een ander plan, vandaar de spraakverwarring, discommunicatie. Einde torenbouw.

Pinksteren.
In het gevilte rode hart is een vaas geplaatst met rode Gloriosa (vlammen van de Heilige Geest).
Daarachter de duif (Heilige Geest).
Links twee leien (Tora tafels) verwijzend naar de 10 leefregels die Gods volk ontving bij de Sinai, (50 dagen na de doortocht door de Schelfzee), waar ook de eerste uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond. De 7 harten staan open om de Heilige
Geest te ontvangen.

Liturgische schikking Paaszondag (1 april 2018)

Het is volbracht!
Het kruishout
is geworden tot een
bloeiende Levensboom.

We mogen
juichen en zingen
en staan
in het
stralende Morgenlicht.

Wanneer we goed kijken, zien we dat het gaffelkruis versierd is met witte bloemen en daarmee is het kruis geworden tot een Levensboom.
Bij de Levensboom bloeit een tuin van witte bloemen. Wit de kleur van het feest van de Opstanding.
Door deze nieuwe kijk op het kruis, mogen wij ons leven in een nieuw licht zien en wordt ons een nieuwe toekomst gegeven.

Liturgische schikking Goede Vrijdag (30 maart 2018)

Zijn laatste gang
Wetend
van marteling en pijn.
Wetend
van tranen en verdriet.
Wetend
van verlatenheid
en bittere dood…

Het gaffelkruis staat nu centraal en hoog in de schikking.
De kleur van het kleed is zwart, omdat we vandaag de dood van Jezus aan het kruis gedenken.
Om het gaffelkruis zijn ranken met doornen gebonden.
Deze ranken staan symbool voor de doornenkroon die Jezus moest dragen.
Bij het kruis zijn rode anemonen, verwijzend naar het vergoten bloed van Jezus.

Liturgische schikking Witte Donderdag (29 maart 2018)

De laatste keer
Brood en wijn
Samen.
Wetend van
verraad en
kruis.
Maar ook…
Wetend
van
Gods koninkrijk.

Bij het gaffelkruis zijn 12 witte tulpen.
Zij verbeelden de 12 leerlingen, die samen met Jezus het Pesachmaal gebruiken.
Er zijn matzes en blauwe druiven, als symbool voor de viering van deze laatste maaltijd.

Liturgische schikking Vespers (26, 27 en 28 maart 2018)

Liturgische schikking 6e zondag 40-dagentijd: Palmpasen: Ik kom naar je toe (25 maart 2018)

Ik kom naar je toe

Een weg zoeken
In pijn en verdriet
vanuit liefde.
Ontdekken: niet ik
maar de Ander,
niet een doel,
maar het leven
is de weg.

Jezus
Gij, rechtvaardige
in dienstbaarheid,
kom naar ons toe
en wijs ons
die weg.

Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard, maar op een ezel. Hiermee laat Jezus zien, dat hij dichtbij de mensen wil zijn.
Hij komt naar je toe, ook al zal Zijn weg voeren naar het kruis en Zijn dood.
Maar ook naar Zijn opstaan uit de dood en leven in het Eeuwige licht.
Jezus is niet op aarde gekomen om gediend te worden maar om dienstbaar te zijn aan anderen.
Hij vertelt zijn leerlingen Hem hierin te volgen.
In de schikking wordt met een rode lap een weg gemaakt naar het gaffelkruis. De weg is gemarkeerd met donkerrode violen (nederigheid en dienstbaarheid). Bij het gaffelkruis zijn takken van de buxus neergezet. ( buxus is het alternatief voor de palmbladeren).
De liturgische kleur voor deze zondag is rood ( voor de intocht in Jeruzalem) en paars (voor het passiegedeelte).

Liturgische schikking 5e zondag 40-dagentijd: Ik heb alles voor je over (18 maart 2018)

Ik heb alles voor je over

Graan
dat valt in de aarde
en sterft
brengt
veel vrucht voort.

Uit handen geven
leven verliezen,
nieuw leven
vinden.

Ik heb alles
voor je
over.

Zoals een graankorrel sterft in de aarde om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven om nieuw leven voort te brengen. Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of ze beter te maken; hij heeft letterlijk alles voor ze over. Zelfs zijn eigen leven.
In de schikking bij het gaffelkruis is een bundel korenaren geplaatst. Daar om heen ligt zwarte aarde met daarin gestrooid losse graankorrels.
Twee vingerplant bladeren staan symbool voor twee handen, die de korrels loslaten.

Liturgische schikking 4e zondag 40-dagentijd: Ik geef je te eten (11 maart 2018)

Ik geef je te eten

Delen, breken, uitdelen
Wonderlijk
hoe weinig…
door te delen
verandert
in overvloed
en velen voedt.

Gij
die ons te eten geeft,
schenk
ons het inzicht
dat delen
verrijkt
en de woestijn
verandert
in een groene oase.

De liturgische kleur voor de 4e zondag is roze: het licht van Pasen schemert door het paars heen. Roze is dus een vermenging van paars en wit, symbool van inkeer en lichtpunt.
De knoestige stam in de basisschikking van de vorige weken is veranderd in een gaffelkruis. Het gaffelkruis is een kruisvorm, die door de schuin omhoog geheven armen lijkt op de vorm van een levende boom.
In de schikking ligt een brood wat gebroken en uitgedeeld wordt aan een grote menigte.
Bij het brood liggen twee vissen. De menigte zit op het groene gras.
Groen, de kleur van groeikracht, nieuw leven, hoop en een nieuwe toekomst.
In de schikking zijn roze bloemen verwerkt om duidelijk aan te geven, dat we op de helft zijn van de weg naar Pasen toe.

Liturgische schikking 3e zondag 40-dagentijd: Bij mij kun je thuis zijn (4 maart 2018)

Bij mij kun je thuis zijn

De zweep er over
weg
met alle overtollige ballast.
Jezus
maakt ruimte,
nieuwe levensruimte
in het huis
van zijn Vader.

En wij…
wij mogen dáár
thuis komen

De basis van de schikking is de stam (kruis) met de paarse lap. Symbool voor de tempel (het huis) van God.
Jezus veegt het tempelplein schoon met een zweep, zodat er ruimte, nieuwe levensruimte, ontstaat, verbeeld door de ruime cirkel van zilverzand rond het kruis. Voor handel en hebzucht is daarbinnen geen plaats meer.
Snoeihout (chaos en rommel) en judaspenningen (geld) liggen buiten de cirkel.

Liturgische schikking 2e zondag 40-dagentijd: Ik praat met je (25 februari 2018)

Klimmen
om licht te zien,
verblindend
stralend.
Opgaan
in een wolk
van aanwezigheid.
Afdalen
verlicht
gesterkt.

Leer ons kijken
naar Uw Licht
dat in wolken gehuld
met ons meetrekt.

Jezus neemt 3 leerlingen mee naar een hoge berg waar zij alleen zijn. Op de berg verandert de gedaante van Jezus: zijn kleren gingen helder wit glanzen.
Toen verschenen Mozes en Elia  aan hen en zij spraken met Jezus. In de schikking wordt dit verbeeld door drie witte stenen: Mozes, Elia en Jezus die staan in het Licht van God. Tussen de stenen zijn witte tulpen (symbool van gebed) gestoken.
Het gipskruid halverwege het kruis verwijst naar Gods aanwezigheid in de verborgenheid.

Liturgische schikking voor de 1e zondag in de 40-dagentijd (18 februari 2018)

Ik zorg voor jou

Woestijn:
eenzaamheid, verzoeking
40 lange dagen.
Wees niet bang:
je bent niet alleen,
je wordt gezien
en gehoord.
Engelen
zorgen
voor jou.

Van kruis naar gaffelkruis tot levensboom

Met de Veertigdagentijd breekt de tijd van soberheid en inkeer aan. De liturgische kleur is dan ook paars. Maar het is ook een tijd van hoop en verwachting naar wat komen gaat. Deze ingetogen periode eindigt met het feest van Pasen.
De basis voor de komende schikkingen is een kruisvorm.
Voor de eerste drie zondagen gebruiken we een knoestige tak.
Vanaf de vierde zondag van de Veertigdagentijd verandert dit in een gaffelkruis.
Het gaffelkruis is een kruisvorm, die door de schuin omhoog geheven armen lijkt op de vorm van een levende boom.
Met Pasen eindigen we met een bloeiend gaffelkruis: het leven barst uit het dode hout en bloeit!
Iedere zondag wordt er bij het kruishout een eenvoudige schikking toegevoegd, die verwijst naar het thema uit de evangelielezingen van Marcus, behorend bij die zondag.

Thema 1e zondag van de 40-dagentijd: Ik zorg voor jou
Jezus bevindt zich in de woestijn en verblijft daar 40 dagen. Hij wordt door de satan op de proef gesteld. Zal hij weerstand kunnen bieden aan de verzoekingen.
Maar de engelen zorgen voor hem, verbeeld door de witte bloemen van de orchidee, beschermend gebogen. Bij het kruishout liggen stenen en zand (de woestijn).

Liturgische schikking 18 februari 2018Liturgische schikking 18 februari 2018

Liturgische schikking voor het gebed voor de eenheid (21 januari 2018)

Onderdrukking,
slavernij,
met ketens gebonden.

Rechtvaardige God,
die kwaad afweert
die redt en beschermt.

Volken
die vertrouwend
en dankbaar zingend
de weg
gaan:
recht door zee

De liturgie voor deze dienst van gebed voor de eenheid werd dit jaar voorbereid door christenen in het Caribisch gebied.
De  mensen die erop vertrouwen dat ze de onderdrukking en het slavernijverleden achter zich kunnen laten omdat ze hoog over de moeilijkheden heen getild worden.
De grijze schors, het blauwe tule, het kolkende water en daarbij de ketens verbeelden de slavernij en de onderdrukking.
In het midden staat een hoge vaas met daarin twee grote bladeren als handen van God, zo geschikt dat er een beeld ontstaat dat er één beschermt en de ander het kwaad afweert. De verschillende gekleurde tulpen bovenin de vaas zijn symbool voor de kleurrijke volken in het Caribische gebied.
De symbolische betekenis van de tulp is gebed.
Achter de vaas is een droge bodem zichtbaar, verbeeldend het goede land vrij van onderdrukking en slavernij.

Liturgische schikking voor Kerst (25 & 26 december 2017)
Thema: Het wordt Licht

Het wordt Licht

Wat in het donker
begon,
is gegroeid.
Kwetsbaar.

Aarzelend op zoek
gegaan
naar recht
en gerechtigheid.

In een oase
van rust
sterk en krachtig
geworden.
Ruimte gemaakt.

Vandaag
stralend
aan het Licht
gekomen.

In de basisschikking van de afgelopen adventsperiode zien we nu, dat de amaryllis bol helemaal tot bloei gekomen is. De tijd van groei en verwachting is voldragen.
Verder zien we witte bloemen (wit: kleur van vreugde en feest) en groene takken en bladeren (groen: kleur van leven en toekomst). Komend uit het donker mogen we ons scharen rond het Licht dat op aarde verschenen is. De Kerstkaars wordt aangestoken.

Liturgische schikking voor de 4e Advent (24 december 2017)
Thema: Het wordt veilig

Het wordt veilig

Wachten
maar niet lang meer.
Dageraad gloort.

Brood en wijn
ons gegeven
als zichtbare tekens
van Gods belofte
aan mensen

Goede God
Sterk ons in het verlangen
om ons over te geven
aan Uw liefde.
Laat ons
ruim baan maken
voor de verwachting
van Uw Mensenkind

De liturgische kleur is nog paars op deze zondag. Maar de dageraad gloort, het kan niet lang meer duren. Vol verlangen zien we uit naar de komst van de Heer.
Op de stronk zien we, dat de bloem bijna bloeit. De recht opgaande stokken verbeelden de open poort, we maken ruim baan, de groene weg van hoop en verwachting.
In de schikking ligt graan en brood. Er zijn druiven en druivensap. De oogst is overvloedig en wij mogen er van eten. Het is ons beloofd.
De 4e adventskaars wordt aangestoken.

Liturgische schikking voor de 3e Advent (17 december 2017)
thema: Bloemen in de woestijn

Bloemen in de woestijn
Stenen, zand,
eindeloze woestijn.
Maar dan:
een groene oase,
een gebaand pad,
bloeiende bloemen.
Een plek
om even te rusten,
om nieuwe kracht op te doen
en versterkt
weer op weg te gaan
Uw toekomst tegemoet.

God
open onze ogen en oren
om de tekenen
van Uw komst
te verstaan.

De liturgische kleur is roze deze zondag. We zijn halverwege op weg naar Kerst. We krijgen al een glimp te zien van het grote feest.
In de schikking zien we, dat de bloem in de bol al groter wordt. Ook de tak begint te bloeien.
Bij de schikking is een woestijn gemaakt (zand), maar de stenen zijn woestijnrozen geworden. De dorheid heeft plaats gemaakt voor groen mos, voorstellend  het gebaande pad en er bloeien roze bloemen.
Vandaag wordt de 3e adventskaars aangestoken.

Liturgische schikking voor de 2e Advent, thema: Stel je voor (10 december 2017)

Stel je voor…

Een wereld
zonder oorlog,
zonder honger en armoede.
Een wereld
waarin
alle volken
samen optrekken.
Een wereld
waarin recht en gerechtigheid
zegeviert.
Stel je voor…

God
neem ons mee
en wijs ons de weg.

De opbouw van de schikking is dezelfde als vorige week. Met dit verschil, dat er in de groene bol een groeipunt is verschenen.
Iedere week worden er aan de schikking andere elementen toegevoegd.
Stel je voor: een wereld zonder oorlog, wapengekletter, honger en armoede. Een duurzame aarde, waarop alle volken samen optrekken en in vrede leven in het licht van de Heer. Een visioen.
In de schikking wordt dit visioen verbeeld door stekelige braamtakken (zwaarden en speren), die worden bedekt door wilgentakken met zachte katjes (ploegijzers en snoeimessen).
In het midden daarvan bloeit een witte bloem (licht van de Heer).
Een pad van stenen wijst ons de weg.
Vandaag vieren we het heilig Avondmaal en wordt de 2e adventskaars aangestoken.

Liturgische schikking voor de 1e Advent, thema: Ik zorg voor jou (3 december 2017)

Een verborgen begin
verdiept,
geworteld.
Een stronk loopt uit.
Een nieuwe loot
aan een oude stam.
Kwetsbaar leven
komt tot bloei.

Op deze eerste zondag van Advent worden we opgeroepen om waakzaam te zijn, om goed te kijken naar kleine tekens van verwachting.
De stronk is beeld van hoop en verwachting. Op de stronk ligt een ring van kleine takjes met daaruit groeiend een tak met knoppen en een amaryllisbol, die allebei een belofte inhouden van bloei.
Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd.
Aan de voet van de stam liggen dorre takjes en  bladeren, die deze verwarrende tijd  symboliseren.
Maar er ligt ook groen mos. Groen is de kleur van hoop en verwachting, leven en toekomst.
In de schikking staan twee glazen schaaltjes met in elk schaaltje: water, kleine bloemetjes en daarboven twee bladeren beschermend gebogen over de bloemetjes. Er worden deze morgen twee kinderen gedoopt.
De liturgische kleur in deze periode is paars, kleur van inkeer en bezinning.
Bij de schikking wordt de eerste kaars aangestoken.