Predikanten

ds. Pieter Koekkoek

Ik ben geboren in Hardinxveld-Giessendam en opgegroeid in Sleeuwijk. Van 1979 - 1987 studeerde ik theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. In deze periode werkte ik ook enige tijd als catecheet in Zwolle en enkele jaren was ik als student-assistent verbonden aan de afdeling Kergeschiedenis van de universiteit. Ik studeerde af bij deze afdeling met een dotoraalscriptie over de Doleantie (kerkscheuring aan het einde van de 19e eeuw) Ik werd predikant van de Gereformeerde kerk van Gameren en Zuilichem in de Bommelerwaard en vervolgens in 1993 van de Gereformeerde kerk van Woudenberg. Hier maakte ik in 1996 de federatie mee met de Hervormde deelgemeente Salem, waarbij ik ook aan deze gemeente werd verbonden als predikant. De fusie tot Protestantse gemeente de Voorhof in 2005 beschouw ik als een hoogtepunt. Nog steeds werk ik met veel plezier in deze gemeente, als wijkpredikant voor wijk Noord. Mede hierdoor ligt vooral het ouderenpastoraat op mijn weg. Daarnaast is het fijn om ook de theologie meer inhoudelijk over te brengen aan de mensen en daar met elkaar over in gesprek te zijn. Steeds weer blijkt het Oude Woord te kunnen verrijken op nieuwe wijze.

Contactgegevens:
ds. Pieter Koekkoek
Piet Heijnlaan 10
3931 AD Woudenberg
tel: 033 286 7225
E-mail: pieterkoekkoek [apenstaartje] gmail.com

ds. Marten Jan Kooistra

Mijn naam is Marten Jan Kooistra. Ik ben getrouwd met Elizabeth en samen hebben we 3 dochters (waarvan 1 pleegdochter) en een zoon. Inmiddels zijn we ook al opa en oma.

Ik ben geboren op 19 september 1961 in Tersoal een klein plaatsje op het Friese platteland. Na de lagere school ging ik naar de Agrarische school met de bedoeling om iets te gaan doen in de agrarische sector. Dat is er uiteindelijk nooit van gekomen. Via de militaire dienstplicht kwam ik bij de verkeersleiding van de Luchtmacht terecht. Daar heb ik uiteindelijk ruim 17 jaar gewerkt.

Vanuit het kerkelijk vrijwilligerswerk groeide de interesse in kerk en theologie. Dat resulteerde erin dat ik, naast mijn werk, theologie ging studeren. Eerst HBO aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en daarna doctoraal aan de RUG in Groningen. Mijn hoofdvak was praktische theologie en het doctoraal onderzoek: ´Geloofsopvoeding…, een heidens karwei´, had als onderzoeksvraag: Hoe kan het, dat binnen hetzelfde gezin de overdracht van in het bijzonder de religieuze traditie van elk van de beide ouders bij het ene kind zo geheel anders kan verlopen als bij de ander, en wel meer of minder naar de verwachting van beide ouders?

Na de studie werd ik, in december 1998, predikant in de Protestantse Gemeente Jubbega-Hoornsterzwaag, een gemeente van rond de 650 leden. In 2004 werd ik beroepen door de PG-Aalten en verhuisden we naar de Achterhoek. Hier werd ik voor 50 pct. Jongerenpredikant en 50 pct. predikant voor gewone werkzaamheden. Van 2012 tot 2017 ben ik voor 60 pct. gedetacheerd naar de buurgemeente Dinxperlo. Daar werkte ik vooral met jonge gezinnen en in Aalten bleef ik het jongerenwerk doen.

Op 17 september 2017 werd ik verbonden aan de Voorhof. Hier mag ik predikant zijn van wijk zuid en vallen de taakgroepen JoP en V&O onder mijn verantwoordelijkheid. Een mooie nieuwe uitdaging samen met collega Pieter Koekkoek en de kerkenraad. Het werken in de kerk en samen bezig zijn rondom geloofs- en levensvragen vind ik boeiend en inspirerend. In onze ´vluchtige´ en gefragmentariseerde samenleving vind ik het een uitdaging om samen te zoeken naar inspiratie, samenhang en houvast. Ik vind, dat het geloof, de bijbel en een kerkelijke gemeenschap daarin veel te bieden hebben. Daar ligt voor mij een uitdaging!
Ik daag u-jou uit om die uitdaging samen met mij aan te gaan…..!!!

Contactgegevens:
Ds. Marten Jan Kooistra
Willem de Zwijgerlaan 25
3931 KL Woudenberg
T (033) 285 2322
M 06 52684452
E dskooistra [apenstaartje] mjkooistra.nl