Liturgische bloemschikkingen

Toelichting bij de schikking op

Liturgische schikking 28 januari 2024zondag 28 januari 2024

Het is gebruikelijk in de Voorhof, dat de predikant de toelichting geeft op de liturgische schikking. Maar omdat het vandaag een bijzondere dienst is, waarin het 25-jarig ambtsjubileum van Marten Jan centraal staat en dat de bloemschikking daarvoor een verrassing voor hem en Elizabeth is, geef ik vandaag de toelichting op de schikking.

De schikking heeft een ronde vorm en staat symbool voor de cirkel van het leven. Een cirkel heeft geen begin en geen einde en verwijst daarmee naar God. De bladeren van de Vingerplant vormen de basis en geven aan dat Marten Jan zich gedragen mag weten in de handen van God. De altijd groene klimop, symbool van Gods eeuwige trouw, maakt de verbinding tussen God en de mens die Hem liefheeft. De rand daarboven wordt gevormd door gele Gerbera’s en andere kleine gele bloemetjes (mimosa). Zij verwijzen naar de zon, de maan en de sterren uit Psalm 8, waarin het gaat over de macht en de heerlijkheid van God. De gele kleur benadrukt ook het feestelijke van deze dienst. Daarbovenuit steken witte tulpen. Witte tulpen staan voor gebed: de gebeden, die Marten Jan iedere zondag uitspreekt en waarin hij vraagt om bemoediging en kracht, waarin zorgen worden uitgesproken en waarin dankbaarheid verwoord wordt. Rode rozen symboliseren Gods liefde voor de mens. Door te leren elkaar lief te hebben, ondanks verschillen, kunnen wij elkaars naasten worden.

Bovenin de schikking staan 25 witte rozen met verschillende lengtes. Witte rozen verwijzen naar zuivere liefde en reinheid. Zij symboliseren het 25 jaar predikant zijn van Marten Jan. Allemaal verschillende jaren. Jaren waarin veel is gebeurd. Zorgelijke, verdrietige, maar gelukkig ook veel mooie, vreugdevolle en bijzondere gebeurtenissen zijn er geweest. Maar bovenal is het de Dankbaarheid voor al deze jaren, die overheerst.

Woorden bij de schikking

Zon, maan en sterren
in hemelse baan
tonen mij zo duidelijk
Uw Goddelijke wijsheid
Uw grote trouw
Heer hoe heerlijk
is uw NAAM...!!!


Toelichting liturgische schikking Kerst

Liturgische schikking 14 januari 2024 Liturgische schikking 14 januari 2024 14 januari 2024 - 1e dienst in de Voorhof – na renovatie

Het middengedeelte van een kerkgebouw wordt door de bouwers ‘het schip’ genoemd. En ook daarom wordt er gesproken van het schip der kerk als beeld van een geloofsgemeenschap. Er voor zorgen dat een schip de wind in de zeilen houdt is een hele opgave, zeker met de wereldse invloeden van buitenaf. Het besturen van een schip is dan ook een verantwoordelijke taak, waarbij ieder een plaats heeft, passend bij zijn vaardigheden. Samenwerken is daarbij essentieel om de juiste koers vast te kunnen houden. En iedereen zal een oogje in het zeil moeten houden om de kostbare lading veilig aan land te brengen. Varen onder de vlag van de Eeuwige is vertrouwen op zijn leiding; Hij houdt het reilen en zeilen in de gaten. Zowel bij windstil weer als bij regen en storm.

Schikking en symboliek

  • Varen onder het uitspansel van geloof-hoop-en-liefde.
  • De mast van rode Cornus-takken is een beeld van kracht.
  • De aanwezigheid en de liefde van de Drie-enige wordt gevormd door drie rode Rozen.
  • Het zeil is gevormd door Klimop, beeld van Zijn eeuwige trouw.
  • Een Lelie, zoals Jezus, aan het roer.
  • Samen, als gemeente, vrucht dragen is tot uiting gebracht in de trosjes kleine bloemetjes.
  • Het moderamen (bestuur) wordt weergegeven door rode Anthurium, omhoogkijkend naar Zijn vlag waaronder gevaren mag worden.

Woorden bij de schikking

Geloof, Hoop en Liefde.
Varen onder de vlag
van de Eeuwige:
is vertrouwen
op zijn leiding.


Toelichting liturgische schikking Kerst

Liturgische schikking 25 december 2023 Liturgische schikking 25 december 2023Maandag 25 december 2023

Vandaag is het kerst, wij hebben ons doel bereikt door het aangegeven pad te volgen. De wegwijzers van de afgelopen 4 zondagen vormen nu samen een lichte ster, die ons de weg wijst naar de plek waar de pasgeborene is, samen met Maria en Jozef.

Vierpuntige ster verwijst naar alle windstreken, van overal vandaan ontmoeten wij elkaar bij het koningskind. De guirlande heeft lichte kleuren met goud-accenten en lichtpuntjes om het feestelijke te onderstrepen. De blauwe staalbes (Viburnum) symboliseert de vruchtbaarheid, evenals de dennenappels. De dienstbaarheid van Maria met witte Cyclamen.

Gedichtje/Meditatieve tekst

De ster wijst
Verlicht is de weg
Naar het pasgeboren koningskind
Een hoopgevende toekomst


Toelichting liturgische schikking 4e advent

Liturgische schikking 24 december 2023Zondag 24 december 2023

Vandaag 4e advent is de wegwijzer naar boven gericht. De engel heeft aan Maria de boodschap van God verteld, zij heeft vertrouwen in de woorden van de Heer omdat ze hem wil dienen.

Verschillende materialen in de guirlande symboliseren de vruchtbaarheid: blauwe Hedera-bessen, Pinus en dennenappels. De kleuren van Maria zijn wit (het reine) en blauw als kleur van het hemelse. Als Mariabloem een witte cyclaam omdat de bloem daarvan naar beneden bloeit (stamper en meeldraadjes zitten aan de onderkant) wat de dienstbaarheid symboliseert. Groen is de kleur van dat wat kan komen, de hoop in de toekomst.

Gedichtje/Meditatieve tekst

Vertrouwen in de woorden
Verdiepen van gedachten
Maria, meisje, zwanger
Van hemelse lichtheid


Toelichting liturgische schikking 3e advent

Liturgische schikking 17 december 2023 Liturgische schikking 17 december 2023Zondag 17 december 2023

De basisgedachte voor het liturgisch bloemwerk in deze adventstijd is verbonden met het jaarthema ‘Ga mee!’ - het zoeken van de weg om samen op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.

Vandaag 3e advent is de liturgische kleur roze, als verzachting van het paars en de gedempte vreugde. De richting van de wegwijzer wijst naar rechts, waar het zonlicht op komt en wij onze pelgrimstocht zullen vervolgen naar het feest. De hoopvolle toekomst met Jezus wordt gesymboliseerd door de zachte kleuren van de guirlande (de weg) met licht groene, grijze en witte materialen. De wilgenkatjes staan voor het aankomende nieuwe leven.

Gedichtje/Meditatieve tekst

We gaan samen verder op weg
Volgen de pijlen
Richting toekomstig licht en leven


Toelichting liturgische schikking 2e advent

Liturgische schikking 10 december 2023 Liturgische schikking 10 december 2023Zondag 10 december 2023

We gaan verder op pad, ga mee: dicht de kuilen en maak je levensweg begaanbaar voor de Heer!

Vandaag, 2e Advent. De richting van de wegwijzer is naar links gericht. Een verwijzing naar het toekomstige leven van Johannes met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links. Onze weg, in de vorm van een guirlande, is bekleed met het blad van de levensboom, de Thuja. Het is een groenblijvende geurende boom, wat de onsterfelijkheid symboliseert. Puntjes van de Thuja wijzen naar de paaskaars, we zijn op weg naar het licht. De weg is groen, er is hoop voor de toekomst.

Gedichtje/Meditatieve tekst

We zijn op weg
Volgen de aangegeven richting
Het levenspad
Met goede bedoelingen


Toelichting liturgische schikking 1e advent

Liturgische schikking 3 december 2023 Liturgische schikking 3 december 2023Zondag 3 december 2023

De basisgedachte voor het liturgisch bloemwerk in deze adventstijd is verbonden met het jaarthema ‘Ga mee!’ - het zoeken van de weg om samen op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel. Iedere zondag wordt er een wegwijzer geplaatst waar de weg, in de vorm van een guirlande, langs slingert. Elke week met een andere richting en bekleding van de weg. De liturgische kleur in deze weken is paars.

Vandaag, 1e Advent, is de wegwijzer naar beneden gericht. De mensenzoon zal van God gezonden zijn. De weg die we gaan is donker, de zon is verduisterd.
De guirlande is gemaakt met mos, beukenblad, beukennootjes en andere gedroogde materialen. De meeste puntjes van het beukenblad wijzen naar beneden om de richting van de pijl te versterken.
De beuk verbindt de aarde met de hemel, het ritselen van de bladeren klinkt als een boodschap.
De gedroogde materialen herinneren ons aan een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.

Gedichtje/Meditatieve tekst

We gaan op weg
In het duister
Waar herinneringen
Richting geven


Toelichting bij de schikking in de Gedachtenisdienst van zondag 26 november 2023

Liturgische schikking 26-11-2023 Liturgische schikking 26-11-2023 Liturgische schikking 26-11-2023

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is er een schikking ter gedachtenis aan de gemeenteleden, die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen.
Het is een gedenken, een herinneren aan hen die ons zijn voorgegaan op weg naar het Vaderhuis. Een zoeken naar gezamenlijke verbondenheid en troost in het noemen van de namen en het aansteken van een kaars voor iedere overledene.

De liturgische kleuren zijn groen en wit.
Groen, de kleur van Gods trouw aan de mensen en van Leven en Toekomst.
Wit, de kleur van liefde, reinheid en van uitkijken naar het Nieuwe Leven.
In de gelezen Bijbelteksten wordt gesproken over eenheid en verbinding.
Jezus, die de verbinding is tussen God en mensen, wil zorgen voor eenheid.

In de schikking op de ronde tafel is in het midden een schaal in 3 lagen geplaatst. De onderste laag stelt de mensen voor: gekleurde Gerbera’s (ieder mens mag er zijn zoals hij is), Mos en groene Hortensia, Hedera en takken van de Els. De middelste schikking staat symbool voor Jezus en vormt de verbinding tussen de mens en God. 22 witte rozen symboliseren de onvoorwaardelijke liefde van Jezus voor de mens en zijn Vader in de hemel. De bovenste laag stelt de hemel voor: De brandende witte kaars als beeld van het Nieuwe Leven, daarom heen blauwe Hortensia, de kleur blauw staat voor het goddelijke.

Vanuit de schikking lopen witte linten naar 22 kleine witte kaarsen. 21 voor de dierbaren die ons in het afgelopen jaar ontvielen en hier vanmorgen genoemd zijn en 1 als symbool voor allen, die overleden zijn en hier vanmorgen niet genoemd zijn. Verbonden met het Licht van de Eeuwige.

Woorden bij de schikking

Geweven in de moederschoot
Levend op de aarde
onder Gods toeziend oog.

Gestorven en begraven
Uit handen gegeven
door geliefden,
toevertrouwd aan de aarde

Verbonden
in het Licht van de Eeuwigheid
Gods belofte zichtbaar
in het leven door de eeuwen heen.


Liturgische schikking op de Startzondag

Zondag 10 september 2023, thema: 'Ga mee! - Samen getuigen van geloof, hoop en liefde', aan de hand van Psalm 139

In de schikking is een glazen bolle vaas geplaatst vol met spagnum, als beeld van de moederschoot, waarin we allemaal zo kunstig geweven zijn. Maar ook als beeld van de aarde, waarop we allemaal wonen (veelkleurige bloemen) en waar God ons altijd ziet en met ons mee gaat. De 4 zonnebloemen staan daar symbool voor.

Bij de schikking is een hart van zand gevormd. Zandkorrels zo talrijk, als de gedachten van God. In het hart zijn 3 aandachtspunten: 1 blauwe bloem als beeld van GELOOF, groene blaadjes als beeld van HOOP en rode rozen als beeld van LIEFDE. Aan het eind van de tafel staat een vaas met 1 zonnebloem als beeld van God, die met ons meegaat tot het eind van de wereld.

Woorden bij de schikking

Geweven
in de moederschoot
Levend
op de aarde
onder Gods toeziend oog.
Hij, die ons ziet
zoals we zijn.
Ga mee: samen op weg
om te getuigen
van Geloof, Hoop en Liefde


Klik hier voor de Liturgische bloemschikkingen over het kerkelijke jaar 2022-2023