Taakgroep JOP

De taakgroep JOP zet zich in voor en met de jongeren uit ‘De Voorhof’.

Onze missie is: In het spoor van Jezus zijn wij gemeente, waarin we jongeren uitdagen te groeien in geloof.

En onze visie: We willen op een dynamische en creatieve manier een passend aanbod bieden voor elke doelgroep, waarbij een doorgaande lijn gewaarborgd wordt.

Waarom heten we JOP?

Omdat veel informatie en materiaal dat gebruikt wordt in de verschillende groepen afkomstig is van de organisatie JOP. JOP staat voor Jongeren Organisatie Protestantse Kerk in Nederland. Meer informatie hierover is te vinden op www.jop.nl.
De taakgroep vergadert om de zes weken. Tijdens deze vergadering is er van iedere groep binnen het jeugd- en jongerenwerk iemand aanwezig. JOP kids, JOP basics (basiscatechese), tienderdienst en 4G.

Om al deze groepen en activiteiten te kunnen organiseren zijn veel vrijwilligers nodig. Lijkt het jou leuk om iets te doen, maar weet je niet zo goed wat? Stuur gewoon een e-mail naar Jaap de Ronde, samen kijken we dan waar er hulp nodig is en wat er bij jou past.

Als je vragen hebt over JOP, de taakgroep of iets heel anders, dan kun je altijd iemand uit de taakgroep mailen of aanspreken.

We horen graag van je!


Het jeugd- en jongerenwerk is een belangrijke schakel in onze gemeente. Het is de basis en opstap naar een verder geloofsleven. Wij willen deze basis breed houden en proberen dan ook een zo breed mogelijk pakket van jongerenwerk aan te bieden, om zoveel mogelijk jongeren aan te spreken. Hieronder is te lezen wat er georganiseerd wordt en hoe de zaken worden aangepakt. Zijn er vragen over de inhoud of de organisatie neem dan gerust contact op met Jaap de Ronde (jeugdouderling) .
Het team is als volgt georganiseerd: dominee, jeugdouderling, jeugddiaken, penningmeester en een aantal vrijwilligers. Zij coördineren:
 • het beleid t.a.v. de ontwikkeling van jeugd- en jongerenwerk;
 • de opzet en coördinatie van activiteiten;
 • het onderhouden van contacten met de vaste onderdelen (hieronder genoemd).

Vaste activiteiten en onderdelen zijn:

 • JOP kids: Club voor kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. Op dinsdag- en/of donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur wordt aan een thema gewerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren: spel, praten en knutselen.
  Contactpersoon: Arieene Koelewijn.  jopkids [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
 • JOP Basics: De eerste uitleg over wat er in de kerk gebeurt en waarom. Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool.
 • Tienerdienst: Elke tweede zondag van de maand is er tijdens de ochtenddienst om 10.00 tienerdienst vanaf de brugklasleeftijd. We gaan met elkaar naar de soos en volgen ons eigen programma met muziek en gesprekken die jullie aanspreken. We proberen wel zoveel mogelijk hetzelfde thema als in de kerkdienst te volgen. Contactpersoon: Jaap de Ronde, ronde_jaap@hotmailelly.kramer68 [apenstaartje] gmail.com (.com)
 • 4G: Iedere maand: Een club waarin diverse activiteiten worden aangeboden voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. De avonden worden gevuld met diverse actuele thema's door middel van praten, doen, luisteren en excursies.Contactpersoon: Hilde de Ronde- Van de Berk hberk2000 [apenstaartje] hotmail.com
 • Geen bereik; Groep jongeren die elke maand bij elkaar te komen om met elkaar te eten en te praten, spelletjes te doen of een activiteit te ondernemen. Aan de hand van een thema wordt de avond ingevuld. De jongeren nemen hierbij zelf het voortouw en met behulp van een gespreksleider, vullen zij de avonden zelf in. Iedereen vanaf geboortejaar 2004 of eerder is welkom, de leeftijdsgroep is op dit moment van bijna 15 tot 18 jaar. Mocht je willen aanhaken, dan kan je contact opnemen met Hilde de Ronde- Van de Berk, 0633168152.
 • 16+ meet en eat ; contactpersoon Elly Kramer elly.kramer68 [apenstaartje] gmail.com en Martenjan Kooistra
 • 20+ meet en eat ; op maandelijkse basis (meestal de vrijdagavond) in De voorhof voor lekker eten en een goed gesprek

Dit is de basis van het jeugd- en jongerenwerk van de Voorhof. Daarnaast worden er nog tal van incidentele activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld:

Samenstelling en adressen Taakgroep JOP

Foto Functie Naam Adres Postcode Telefoon E-mail
             
Elly Kramer contactpersoon
meet en eat 20+
Elly Kramer De Koekel 2 3931 Woudenberg 06-40396261 elly.kramer68 [apenstaartje] gmail.com
             
smiley Jeugdouderling 12+
contactpersoon tienerdienst
Jaap de Ronde       ronde_jaap [apenstaartje] hotmail.com
laugh contactpersoon JOP Kids Arieene Koelewijn       jopkids [apenstaartje] pkndevoorhof.nl
wink Contactpersoon 4G Hilde de Ronde     0633168152 hberk2000 [apenstaartje] hotmail.com