Gemeenteavond

Beste gemeenteleden,

Hierbij wil ik u namens de kerkenraad uitnodigen voor de gemeenteavond op 7 juni 2023 om 19.30 u. in De Voorhof.
Voorafgaand aan deze avond kunt u vanaf 19.00 uur de door de kerkenraad vastgestelde jaarrekeningen van de colleges van kerkrentmeesters en van diakenen inzien en daar vragen over stellen.
Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar. 
 
De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit. 

  • Welkom en opening 
  • Stand van zaken renovatie  

PAUZE 

  • Groeien naar elkaar – informatie over het jaarproject 
  • Rondvraag 
  • Sluiting  

Hierna kunnen we elkaar ontmoeten bij een informeel samenzijn. 
Hoewel we u tijdens deze avond het liefst persoonlijk ontmoeten, kunt u de avond ook live volgen via Kerk-TV live. 
 
Namens de kerkenraad,  
Lia Stegehuis, scriba