Kerkdiensten

De diensten in De Voorhof en via kerkradio- en tv beginnen elke zondag om 10.00 u. Alle diensten worden ook digitaal uitgezonden.

Voorbeden
Wilt u voorbeden aanvragen?

Dit kunt u doen via onderstaande e-mailadressen van de predikanten. Of stuur een bericht; zie hiervoor de mobiele nummers van de predikanten. Doet u dit dan uiterlijk op de zaterdag voorafgaand aan een dienst.

  • Pieter Koekkoek
    • Pieterkoekkoek [apenstaartje] gmail.com
    • 06 4245 6049
  • Marten Jan Kooistra
    • dskooistra [apenstaartje] mjkooistra.nl
    • 06 5268 4452

Bedenk wel, dat namen in voorbeden alleen met uitdrukkelijke toestemming van hen die het aangaat kunnen worden uitgesproken in de dienst.
Wanneer u dit liever niet hebt, kan altijd een niet gepersonaliseerde omschrijving worden gegeven.

Het moderamen