Contactmiddag

Contactmiddag.

We komen weer bij elkaar op dinsdag 12 maart om 14.30 uur.

We heten u welkom, nemen even tijd voor een praatje met koffie of thee en starten daarna met het programma.

Elke belangstellende is hierbij uitgenodigd. U kunt gewoon spontaan komen!
Voor degene die moeilijk zelfstandig naar de Voorhof kan komen, kan/mag gebruik maken van vervoer. U wordt dan opgehaald en weer thuis gebracht.
Belt u dan voor 11 maart, naar Evert Koenen tel. 06-40600786

Tot ziens! Team Contactmiddag.