Lezing ds. Wim Vermeulen uit Utrecht

Toekomstgericht en hoopvol gemeente zijn.

Na de coronaperikelen willen we in Ring Doorn van de PKN graag weer starten met
ontmoetingen tussen onze kerkleden. Van meerdere kanten hoorden we dat mensen in
verschillende gemeentes het belangrijk vinden om contact te houden over de
gemeentegrenzen heen. U leest het goed: het is een contact van gemeenteleden, dus niet
alleen van kerkenraden. Iedereen is welkom!

Op donderdag 7 maart 2024 bent u van harte uitgenodigd om de eerstvolgende
ontmoeting bij te wonen.
Om 19.30 uur is de Petrakerk in Veenendaal voor ons beschikbaar; na de inloop en de
eerste gesprekjes begint om 20.00 uur de lezing van ds. Wim Vermeulen uit Utrecht
(Jacobikerk) over het onderwerp:
Toekomstgericht en hoopvol gemeente zijn. Er is ruimte
voor onderling gesprek en daarna nog weer voor persoonlijke ontmoeting. Een prachtige
gelegenheid om elkaar te inspireren met idee├źn en nieuwe invalshoeken!

Adres Petrakerk: Kerkewijk 135, Veenendaal.
Om te kunnen bekijken welke ruimte nodig is en voor de catering is het belangrijk dat u
zich opgeeft voor dit gebeuren.

Wilt u dit doen bij de stuurgroepleden:
Adri Guijt; e-mail: guijt.a[apenstaartje]telfort.nl
of Joke Stahlie: jokestahlie[apenstaartje]planet.nl
Graag voor 1 maart.

We zijn ook nog op zoek naar versterking van de stuurgroep van de Ring Doorn.
Wil je meedenken over de organisatie van deze bijeenkomsten, geef je dan ook op bij Adri
Guijt of Joke Stahlie. Zij zullen je informeren over het (lichte) werk dat hieraan verbonden
is.
Wij hopen op een goede respons op beide oproepen.
Met vriendelijke groet;
Adri Guijt; Veenendaal
Joke Stahlie; Leersum