CvK info renovatie

Geachte gemeenteleden,

Vanuit de KR en het CVK hechten wij er waarde aan u te informeren over de status van de aanstaande renovatie en welke plannen wij verwachten te kunnen realiseren.
De KR achtte het ook van belang om zaken uit de verschillende fases in gelijktijdigheid uit te kunnen voeren, om op de langere termijn kosten te kunnen besparen.
Ondertussen is onze gemeente ook weer aangemeld voor een nieuwe ronde Dumava, waarvoor het loket op 18 september geopend wordt.

Daarnaast heeft het CVK de barometer in het leven geroepen om, door zelfwerkzaamheid door gemeenteleden die zich hiervoor aanmelden, of een bijdrage die hiervoor geleverd wordt, de laatste financiële eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Intekenen voor een bijdrage kan via deze link: https://forms.office.com/e/BiexhVsBcz.

De penningmeester en de administrateur van het CVK hebben ondertussen akkoord gegeven voor de werkzaamheden die het CVK voorstelt om uit te willen laten voeren. Van belang hierbij is wel dat de werkzaamheden vanuit de barometer ook daadwerkelijk door zelfredzaamheid uitgevoerd worden, of dat hier voldoende financiële bijdrage tegenover staat.
Wij, als KR, roepen de gemeenteleden dan ook op om hier een bijdrage aan te leveren.
In de op donderdagavond 14 september gepresenteerde begroting aan de KR, is de mogelijke Dumava subsidie buiten beschouwing gelaten, aangezien dit een te onzekere factor in die begroting is. 
Aangaande de gepresenteerde begroting is de KR (unaniem) akkoord gegaan.

Wat mag u als gemeente verwachten m.b.t. uit te voeren werkzaamheden:

Alle geplande werkzaamheden vanuit fase 1
- Vervangen apparatuur beeld en geluid
- Verlichting liturgisch centrum
- Isoleren en aanpassen westgevel
- Vrije overspanning tussen Zaal 1 en kerkzaal
- Aanbrengen geluidswerende panelenwand
- Aanbrengen luchtbehandeling hal, zaal 1 en kerkzaal
- Systeemplafond in zaal 1 en kerkzaal
- Verbeteren van akoestiek
- Moderniseren keukeninrichting

Extra uit te voeren werkzaamheden vanuit fase 2 en 3
- Vervangen van alle bovenramen kerkzaal en voorzien van HR++ glas
- Luchtbehandeling voor het hele kerkgebouw
- Infraroodverwarming voor het hele kerkgebouw
- Ledverlichting voor het hele kerkgebouw
- Alarminstallatie

Uit kostenefficiënt oogpunt en vanuit de gedachte "duurzaam hergebruik" zal de westgevel niet geheel vervangen worden, maar aangepast en van binnenuit naar de juiste waarde geïsoleerd worden. Na de renovatie zal het hele gebouw gas-loos zijn en is daarmee ook die doelstelling vanuit de KR om voor 2030 gas-loos te zijn ruimschoots naar voren gehaald.

Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De Kerkenraad mede namens de bouwcommissie Evert, Rien en Kees